Language Switcher

  • Slovenčina (SK)
  • English (UK)
  • Wed, 06 July 2022

Kľúčové slová

hory fotografovanie turistika horolezectvo žľab kuloár Michal Farkaš fotograf Malá Fatra Vysoké Tatry Alpy Himaláje Veľká Fatra dobrodružstvo nočák bivak výstup vrchol lavína Kaukaz hrebeň štít kopec údolie Mont Blanc Matterhorn Khumbu Everest Žilina Martin Roháče Slavkovský štít Gerlach Téryho chata pod Suchým adrenalín Kriváň Kľak Gouter refuge Vallot ľadovec trhlina zážitok

Vysoké Tatry

Vysoké Tatry 

Mont Blanc

Mont Blanc  

Slovenské hory 

Tatranské štíty to je obrovská sila, sila zakliata do skaly. Tajomné slová spočinuté v žule. Ak ich nevidíme, ak si ich nevšímame, to preto, že kdesi sme stratili cit pre to, čo je pôvodné. Ich odmietavé a neúprosné prostredie vnímavého človeka vábi a zároveň provokuje, vyzýva, láka, odstrašuje a táto večná túžba a neistota spôsobuje nevysvetliteľnú príťažlivosť... Príťažlivosť, ktorú asi nejde zachytiť.

Pavol Barabas

Geologický vek kryštalického jadra Vysokých Tatier sa odhaduje na 300 mil. rokov. Široké a oblé vrcholy Pratatier pokrývali morské vody a z nich sa na kryštalické jadro ukladali masy organických sedimentov. Z usadenín sa postupne vytvárali na západe Červené vrchy a na východe Belianske Tatry. Ďalšie horotvorné sily vyzdvihli do výšky granitové jadro a dažďové vody splavovali z neho mäkký nános hornín.

Súčasný reliéf horstva je dielom viacnásobných pleistocénnych zaľadnení. Intenzívna ľadovcová činnosť úplne zmenila tvárnosť povrchu Vysokých Tatier. Dolinné ľadovce posledného glaciálu boli dlhé 3 až 12 kilometrov, hrubé 50 až 280 metrov. Hĺbili doliny a bočnou eróziou formovali z málo členitých más okolo nich bizarné skalné formácie, zubaté, úzke hrebene, zbrázdené končiare, štrbiny a sedlá. Ľadovce približne pred 10000 rokmi ustúpili. Reliéf Tatier naďalej modeluje voda a mrazové zvetrávanie.